#MaleneFriisAndersen

Malene Friis Andersen, autoriseret psykolog og ph.d, har i over 10 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær

Arbejdslivet er delt mellem forskning på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) tre dage om ugen og to dage om ugen som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige og private virksomheder, hvor hun er en meget efterspurgt underviser og procesfacilitator i ledelsesgrupper, afdelinger, blandt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ved større forandringsprocesser i organisationer.

Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene bliver ofte brugt som ekspert i medier, og sidder i centrale tænketanke, følgegrupper og Advisory Boards inden for stress, trivsel og ledelse.

Perspektivet på organisationer, ledelse samt stress og well-being er kritisk, men handlingsanvisende og motiverende. Uanset om hun gennemfører intense processer for mindre leder- eller medarbejdergrupper eller holder oplæg for 500 deltagere, formår hun med sit engagement, sin viden og formidlingsevner at bibringe deltagerne komplicerede indsigter og motiverer til handling.

Foredrag

Skarpe, medrivende og fokuserede foredrag på fx arbejdsmiljøkonferencer, personalemøder, som kick off til en organisatorisk stressindsats eller som intensivt vidensboost.

Workshops

Deltagerne får forskningsbaseret viden, værtøjer og træning i fx stressforebyggelse, ledelse, social kapital og sygefraværshåndtering. Inddragende processer nøglen til at sikre overførelse og implementering i praksis.

Organisation & Rådgivning

Få hjælp til at designe og gennemføre større indsatser og forandringsprocesser på arbejdspladsen. Gentænk kerneopgaven og skab bedre samarbejdsprocesser for at løse dem. Få rådgivning til bedre målstyring.

Referencer

Kontakt