#MaleneFriisAndersen

Malene har siden 2005 arbejdet med stress, trivsel, ledelse, arbejdsfællesskaber, psykisk arbejdsmiljø og nye organisationsformer. Både som forsker og som organisationspsykolog for offentlige og private virksomheder. Hun har udgivet over 45 videnskabelige artikler og bøger om arbejdslivet, og hun er prisvindende forfatter og modtager af GL Prisen for sin formidling.

Malene er en af landets mest efterspurgte oplægsholdere og konsulenter i offentlige og private organisationer. Hun løser mange forskellige typer af opgaver: Alt fra inspirerende energifulde oplæg for over 2000 deltagere til intense workshops og udviklingsforløb for mindre grupper af ledere og medarbejdere, ligesom hun også bidrager med højspecialiseret sparring i forhold til fusioner, målstyring, etc.

Hun er forfatter til flere bøger til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle samt til en lang række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene bliver ofte brugt som ekspert i medier, og sidder i centrale tænketanke, følgegrupper og Advisory Boards inden for stress, trivsel og ledelse.

Perspektivet på organisationer, ledelse samt stress og well-being er kritisk, men handlingsanvisende og motiverende. Uanset om hun gennemfører intense processer for mindre leder- eller medarbejdergrupper eller holder oplæg for flere hundrede deltagere, formår hun med sit engagement, sin viden og formidlingsevner at bibringe deltagerne komplicerede indsigter og motiverer til handling.

I fællesskab med Marie Kingston er hun ophavskvinde til Stresstrappen, der benyttes bredt i erhvervsliv og privat til afklaring af stressniveau. Trappemodellen blev præsenteret i håndbogen Lederen som stresscoach i 2007.

Foredrag

Skarpe, medrivende og fokuserede foredrag på fx arbejdsmiljøkonferencer, personalemøder, som kick off til en organisatorisk stressindsats eller som intensivt vidensboost.

Workshops

Deltagerne får forskningsbaseret viden, værtøjer og træning i fx stressforebyggelse, ledelse, social kapital og sygefraværshåndtering. Inddragende processer nøglen til at sikre overførelse og implementering i praksis.

Organisation & Rådgivning

Få hjælp til at designe og gennemføre større indsatser og forandringsprocesser på arbejdspladsen. Gentænk kerneopgaven og skab bedre samarbejdsprocesser for at løse dem. Få rådgivning til bedre målstyring.

Referencer

Kontakt