Ydelser


Malenes mange års erfaringer som organisationspsykolog og forsker giver deltagerne garanti for, at den nyeste viden og lavpraktiske løsningsforslag forenes. Malene er en skarp og humoristisk formidler samt en empatisk og udfordrende procesfacilitator, der understøtter deltagernes indsigt, handlelyst og handlemuligheder.   

Hvert oplæg, hver workshop og hver temadag er skræddersyet til de konkrete deltagere. Send hende en mail, hvis du er nysgerrig på, om hun også kan hjælpe jer i din organisation. 

Malene har stor erfaring med både fysiske og virtuelle oplæg. 

Skriv til

kontakt@malenefriisandersen.dk


Foredrag
Skarpe, medrivende og fokuserede foredrag på fx ledelseskonferencer, arbejdsmiljøkonferencer, eller et personalemøde. Malene leverer et intensivt og komprimeret vidensboost i et af de emner, hun er ekspert i. 

Rådgivning
Med afsæt i mange års forskning og konsulenterfaring hjælper Malene virksomheder med at designe og gennemføre større indsatser, fusioner og forandringsprocesser eller skabe bedre samarbejdsprocesser og mere meningsfuld målstyring. 

Workshops, temadage og uddannelsesforløb
Malene leverer forskningsbaseret viden, værktøjer og træning i fx trivselsfremme, stresshåndtering, ledelse, psykologisk sikkerhed, samarbejde, indflydelse og social kapital. Malene har mange års erfaring som underviser og facilitator, så deltagerne inddrages aktivt gennem gruppedrøftelser, konkrete erfaringer med redskaber og fælles sparring i plenum. Dette sikrer at deltagernes opnåede viden og aha-oplevelser overføres til handlinger i praksis. 

Facilitering og moderator
Malene har erfaring med at lede konferencer med op til 600 mennesker, introducere oplægsholdere, binde oplæg på temadage sammen, sikre interaktion med publikum og facilitere spørgsmål og debatter. Hun har ligeledes erfaring med at facilitere politiske debatter. Både som facilitator, konferencier og moderator er Malene fokuseret, præcis, humoristisk, skarp og inkluderende.Emner
Malene har stor erfaring med at undervise og give sparring til topledere, mellemledere, medarbejdere, HR-personale, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre arbejdsmiljøprofessionelle i disse emner  

 

Stress

Trivsel

Indflydelse i arbejdet og nye organisationsformer

Social kapital

Ledelse

Sygefravær

Leder-medarbejder relationer

Læringsorienterede arbejdsfællesskaber

Psykologisk tryghed

Forbedring af samarbejdet mellem ledelse, TR og AMR

Distanceledelse

Det hybride arbejde